Allt utgår från marken

Renskötseln och den samiska kulturen utgår ifrån att vi inte ska förbruka marken vi lever i, med och av. Om vi brukar markerna hårdare än de kan återhämta sig, vad blir då kvar till våra barn och barnbarn? Det här är ett förhållningssätt som vi har gemensamt med andra urfolk i världen, och det är inte en slump att urfolk förvaltar 80% av den biologiska mångfald som finns kvar idag.

Rulla till toppen